We are passionate about educating the medical community.

View all of the upcoming conferences here

Artsen ontwikkelen hun professie voor een groot deel in de kliniek.

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de begeleiding van groot belang is voor het verwerven van medische competenties. Als begeleider van coassistenten speelt u dus een cruciale rol bij het opleiden van toekomstige artsen. Om u hierin te ondersteunen bestaan er verschillende trainingen: de teach-the-teacher trainingen.

NASKHO is bezig met het inplementeren van een teach-the-teacher training in de Curacao Medical Center. Het doel is hierbij om u handvatten aan te reiken om binnen de dagelijkse werkzaamheden coassistenten te begeleiden in hun leerproces. Zoals het er nu naar uitziet, zullen wij waarschijnlijk gebruik gaan maken van de Teaching on the Run module, ontwikkeld door het Wenckenbach instutuut in samenwerking met de Isala kliniek in Zwolle.

Meer informatie vindt u hier.


Develop a passion for learning

Bon Bini Betekent In Het Papiaments 'Welkom'

Met dit 'Bon biní-boekje' willen wij  de co-assisten­ten die naar Curaçao komen om hun stages te doen, welkom heten. Het is de bedoeling om jullie op de hoogte te brengen over de gang van zaken in de Curacao Medical Center waar jullie zullen gaan werken, en over Cura­çao. Voor het verkrijgen van goed onderwijs verwachten we van je een pro- actieve rol.  Er zijn heel veel mogelijkheden die je kunt benutten. De docenten verwachten van je in deze dat er belangstelling getoond wordt en dat je zelf ook met suggesties en verzoeken komt.


Learn more
Learning