We are passionate about educating the medical community.

CPE werkgroep

De werkgroep voor de Continous Professional Education coordineert de invulling en organisatie van het meerjarig progrmma van de NASKHO aan congresssen, symposia en cursussen. De werkgroep geeft hierdoor uitvoering aan een van de statutaire doelstellingen van NASKHO, te weten:

"Medische congressen
In het kader van de tweede doelstelling organiseert de NASKHO jaarlijks minimaal 11 post graduate courses, met als doelstelling het bijbrengen van kennis en kunde aan lokale paramedici, artsen en specialisten. De NASKHO post graduate courses zijn inmiddels uitgegroeid tot een consistent en continue nascholingstraject en genieten grote belangstelling (gemiddeld meer dan 150 deelnemers per cursus). De cursussen zijn doorgaans geaccrediteerd door de respectievelijke beroepsverenigingen (in Nederland). Naast de traditionele post graduate courses verleent de NASKHO organisatorische, logistieke en/of financiële steun aan andere nascholingscursussen op medisch terrein, al dan niet in samenwerking met internationale (beroeps)organisaties."


Een aanvraag voor ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van een bijeenkomst wordt altijd besproken in de CPE-werkgroep. Deze werkgroep wordt voorgezeten door de vice-voorzitter van het bestuur van NASKHO, Roland Antonius en komen twee maal per maand bij elkaar.

De werkgroep let vooral op de kwaliteit van de voorgestelde educatieprogramma's en op een evenwichtige spreiding over het meerjarig programma, van de eduatieve aandacht voor de verschillende thema's en onderwerpen in de medische zorg.
de CPE-werkgroep bestaat uit:
Roland Antonius, voorzitter

Wanneer u ondersteuning wenst van NASKHO, kunt u dit formulier invullen en naar ons mailen. Wij nemen dan contact met u op.