We are passionate about educating the medical community.

Visie & Missie

Visie

Een organisatie te zijn die in binnen- en buitenland wordt erkend als een topinstituut, dat optimale opleidingsmogelijkheden voor co-assistenten en arts-assistenten biedt in diverse ziekenhuizen.

Een instituut dat tevens mede zorg draagt voor een  kwalitatief hoog educatief klimaat, dat ondersteund wordt door een gebalanceerd meerjaren programma voor post-graduate cursussen en gericht medisch wetenschappelijk onderzoek met name via onderzoekslijnen in samenwerking met gerenommeerde institutiten.

 

Missie

Als haar missie ziet de NASKHO een professionele organisatie te zijn, die via continue en gestructureerde communicatie in een nauwe samenwerking met de belangrijkste stakeholders in de Caraibische delen van het Koninkrijk, een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheidszorg, het klinisch hoger onderwijs, de nascholing op medisch terrein en het medisch wetenschappelijk onderzoek. In deze functioneert de NASKHO tevens als een regionaal en internationaal kennisbevorderend centrum.