We are passionate about educating the medical community.

Over NASKHO

 

De Nederlands Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs (NASKHO) is in 1967 opgericht als een samenwerkingsvorm tussen de Regering van de Nederlandse Antillen en Nederland.

De akte van oprichting van de Stichting werd op 17 mei 1967 gepasseerd te Curaçao. Als gevolg van de staatkundige veranderingen is de naam van de stichting ingaande 10 oktober 2010, veranderd in De Nederlands Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs

De NASKHO is een geïnstitutionaliseerde organisatie die faciliterend optreedt bij het bieden van kennisoverdracht en vorming in de gezondheidszorg ten einde een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de medische zorg.

De Stichting wordt bestuurd door een Curatorium bestaande uit leden woonachtig op Curaçao en het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.