We are passionate about educating the medical community.

Teach-the-teacher

Artsen ontwikkelen hun professie voor een groot deel in de kliniek.

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de begeleiding van groot belang is voor het verwerven van medische competenties. Als begeleider van coassistenten speelt u dus een cruciale rol bij het opleiden van toekomstige artsen. Om u hierin te ondersteunen bestaan er verschillende trainingen: de teach-the-teacher trainingen.

NASKHO is bezig met het inplementeren van een teach-the-teacher training in de Curacao Medical Center. Het doel is hierbij om u handvatten aan te reiken om binnen de dagelijkse werkzaamheden coassistenten te begeleiden in hun leerproces. Zoals het er nu naar uitziet, zullen wij waarschijnlijk gebruik gaan maken van de Teaching on the Run module, ontwikkeld door het Wenckenbach instutuut in samenwerking met de Isala kliniek in Zwolle.

Meer informatie vindt u hier.