We are passionate about educating the medical community.

View all of the upcoming conferences here

De klinische conferenties worden op dit moment gehouden in het Auditorium, te Curaçao Medical Center. Het is altijd op woensdag van 12:00 tot 13:00. Toegang is gratis voor iedereen, en registreren is niet nodig. Accreditatie CAN: 1 punt


Develop a passion for learning

Bon Bini Betekent In Het Papiaments 'Welkom'

Met dit 'Bon biní-boekje' willen wij  de co-assisten­ten die naar Curaçao komen om hun stages te doen, welkom heten. Het is de bedoeling om jullie op de hoogte te brengen over de gang van zaken in de Curacao Medical Center waar jullie zullen gaan werken, en over Cura­çao. Voor het verkrijgen van goed onderwijs verwachten we van je een pro- actieve rol.  Er zijn heel veel mogelijkheden die je kunt benutten. De docenten verwachten van je in deze dat er belangstelling getoond wordt en dat je zelf ook met suggesties en verzoeken komt.


Learn more
Learning