We are passionate about educating the medical community.

View all of the upcoming conferences here

Curacao Medical Center

Een affiliatie ziekenhuis van het UMCG met 300 bedden, waarvan 16 voor intensive en medium care. De primaire doelgroep is de bevolking van Curacao maar er worden ook patiënten  van de omliggende eilanden behandeld. Een groot deel van de specialisten van het ziekenhuis zijn docent en geven, naast de begeleiding van de coassistenten, onderwijs aan deze groep.

UMCG / RUG


Op regelmatige basis komen specialisten uit Groningen naar Curaçao. Als buitenlandse organisator van congressen, als spreker bij een van deze congressen, maar ook om de specialisten in hun functie in Curaçao Medical Center te helpen.

SVB


Klik hier voor meer informatie over deze organisatie.


De werkgroep voor de Continous Professional Education coordineert de invulling en organisatie van het meerjarig progrmma van de NASKHO aan congresssen, symposia en cursussen. De werkgroep geeft hierdoor uitvoering aan een van de statutaire doelstellingen van NASKHO, te weten:

"Medische congressen
In het kader van de tweede doelstelling organiseert de NASKHO jaarlijks minimaal 11 post graduate courses, met als doelstelling het bijbrengen van kennis en kunde aan lokale paramedici, artsen en specialisten. De NASKHO post graduate courses zijn inmiddels uitgegroeid tot een consistent en continue nascholingstraject en genieten grote belangstelling (gemiddeld meer dan 150 deelnemers per cursus). De cursussen zijn doorgaans geaccrediteerd door de respectievelijke beroepsverenigingen (in Nederland). Naast de traditionele post graduate courses verleent de NASKHO organisatorische, logistieke en/of financiële steun aan andere nascholingscursussen op medisch terrein, al dan niet in samenwerking met internationale (beroeps)organisaties."


Een aanvraag voor ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van een bijeenkomst wordt altijd besproken in de CPE-werkgroep. Deze werkgroep wordt voorgezeten door de vice-voorzitter van het bestuur van NASKHO, Roland Antonius en komen twee maal per maand bij elkaar.

De werkgroep let vooral op de kwaliteit van de voorgestelde educatieprogramma's en op een evenwichtige spreiding over het meerjarig programma, van de eduatieve aandacht voor de verschillende thema's en onderwerpen in de medische zorg.
de CPE-werkgroep bestaat uit:
Roland Antonius, voorzitter

Wanneer u ondersteuning wenst van NASKHO, kunt u dit formulier invullen en naar ons mailen. Wij nemen dan contact met u op.

De toekomst

NASKHO bestaat al 53 jaar, en heeft het bestuur besloten dat de tijd rijp is voor innovatie. Continuous professional education is een van de speerpunten van het bestuur.

Medische professionals zijn gebaat met continue ontwikkeling op onderwijs gebied. Voor NASKHO uit dit zich als eerste natuurlijk in de kwaliteit van onderwijs. Het continu vernieuwen van de kennis van de medische professional is essentieel voor het uitvoeren van zijn of haar vak, en, omdat het geven van onderwijs ook een belangrijk onderdeel is van dit vak, wil NASKHO hen de mogelijkheid bieden te leren hoe zij deze kennis op een pedagogisch verantwoorde wijze kunnen overdragen.

Ook discipline overstijgend onderwijs is een onderwerp waar het bestuur zich in verdiept. Medische ethiek en medisch recht zijn hier voorbeelden van.

De komende jaren wil NASKHO e-learning modules gaan aanbieden. Zelf gemaakt, met onderwerpen relevant voor de regio, maar ook in samenwerking met universitaire ziekenhuizen uit de rest van de wereld. Deze e-learning modules zijn bedoeld voor artsen van de toekomst maar ook voor de verpleegkundigen en de specialisten in de regio.

Ook het online kunnen volgen van congressen staat op het wensenlijstje van de NASKHO. In deze regio is het niet altijd eenvoudig een congres te bezoeken. Online congresbezoek bespaart tijd en geld.

Dit soort zaken vergen naast geld, veel tijd. Om kwaliteit te kunnen bieden moeten deze onderwerpen zorgvuldig worden opgebouwd. U hoort er in de toekomst zeker meer van!

CPE staat voor Continuous Medical Education.

Er zijn weinig beroepsgroepen waar de ontwikkeling zo snel gaat als in de medische wetenschap. Het is dus ook voor artsen en andere medische professionals noodzakelijk constant te blijven bijscholen. Om dit proces te faciliteren kan NASKHO rekenen op de extpertise en ondersteuning van onze CPE partners.

In alfabetische volgorde zijn zij:

Curacao Medical Center
Een affiliatie ziekenhuis van het UMCG met 300 bedden, waarvan 16 voor intensive en medium care. De primaire doelgroep is de bevolking van Curacao maar er worden ook patiënten  van de omliggende eilanden behandeld. Een groot deel van de specialisten van het ziekenhuis zijn docent en geven, naast de begeleiding van de coassistenten, onderwijs aan deze groep.


De Universiteit Stichting Sanitas (UNISANITAS) is een autonome en non-profit educatieve entiteit die de integrale opleiding van gezondheidswerkers en andere gebieden en gebieden zoekt die bijdragen aan de ontwikkeling en het concurrentievermogen van het land in de academische, Wetenschappelijk, technologisch en menselijk.


SPAOGS (Stichting Postacademisch Onderwijs voor de Geneeskunde in Suriname) is een non-profit organisatie met bewezen bestaansrecht en functioneert als een zelfstandig deel binnen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS). SPAOGS staat de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en daarmee het welzijn van de Surinaamse bevolking voor. De stichting is opgericht op 24 januari 2003 met als grondgedachte “hoge kwaliteit van gezondheidswerkers leidt tot meer efficiëntie en effectiviteit binnen de gezondheidssector. Meer informatie vindt u op de website. Klik op het logo dan wordt u doorgestuurd naar de website.


De SVB/BVZ.
Meer informatie over deze organisatie vindt u hier.


Universidad de Ciencias Medicas (Costa Rica)
Meer informatie over deze organisatie vindt u hier.


Het UMCG/RUG in Groningen. Met grote regelmaat komen specialisten uit Groningen naar Curacao. Als buitenlandse organisator van congressen, als spreker op een van deze congressen maar ook om de specialisten te ondersteunen bij hun taken in het Curaçao Medical Center.

Het Bestuur van NASKHO bestaat uit:

 Erich van der Hoeven, Voorzitter
Erich van der Hoeven, Voorzitter
 
 Roland Antonius, Vice-voorzitter
Roland Antonius, Vice-voorzitter

Michel Simon,Treasurer, Secretaris/penningmeester
Michel Simon, Secretaris/penningmeester
 
Francis Faulborn, Bestuurslid
Francis Faulborn, Bestuurslid


Develop a passion for learning

Bon Bini Betekent In Het Papiaments 'Welkom'

Met dit 'Bon biní-boekje' willen wij  de co-assisten­ten die naar Curaçao komen om hun stages te doen, welkom heten. Het is de bedoeling om jullie op de hoogte te brengen over de gang van zaken in de Curacao Medical Center waar jullie zullen gaan werken, en over Cura­çao. Voor het verkrijgen van goed onderwijs verwachten we van je een pro- actieve rol.  Er zijn heel veel mogelijkheden die je kunt benutten. De docenten verwachten van je in deze dat er belangstelling getoond wordt en dat je zelf ook met suggesties en verzoeken komt.


Learn more
Learning