We are passionate about educating the medical community.

Belastbaarheid en passend werk

Days
Hours
Minutes
Seconds
From November 20, 2020 11:30 until November 22, 2020 11:45
Posted by Luigia Baerecke
745-0000 ext. 3125 / 3126
Categories: Symposium
Hits: 3898

                                       

Inleiding online nascholing ‘Belastbaarheid en passend werk’.

Een zieke werknemer die wel belastbaar is, wel mogelijkheden heeft om enige vorm van loonvormende arbeid te doen, kan niet vanzelfsprekend weer aan het werk gaan.

De bedrijfs- en verzekeringsartsen kijken bij hun beoordeling niet alleen naar de medische situatie van een werknemer, maar moeten ook opereren binnen de kaders van de geldende wetgeving.

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden wordt er verschillend omgegaan met de zieke werknemer en de begeleiding naar de terugkeer in werk (de reïntegratie al dan niet in passend werk).

Wat zijn de rechten en plichten van een zieke werknemer? Wat mag hij verwachten van zijn werkgever? En wat zijn de rechten en plichten van een werkgever? Tot hoever moet hij gaan voor zijn zieke werknemer en waartoe is hij in ieder geval verplicht? Waarom verschillen de rechten en plichten van werkgever en werknemer afhankelijk van waar ze wonen binnen het Koninkrijk? Wordt het niet tijd dat het kader (enigszins) uniform wordt?

In dit symposium zal getracht worden antwoord te geven op deze vragen en zal aan de hand van 3 klinische ziektebeelden het probleem toegelicht worden. Daarnaast zal de kliniek van de 3 aandoeningen en de bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige beoordeling aan de orde komen. Ten slotte zal aan het eind van een klinische aandoening (de lage rugklachten) een workshop lichamelijk onderzoek plaatsvinden.

Het doel is aan het eind van het symposium te komen tot het formuleren van (beleid)adviezen of het uitstippelen van een vervolgtraject voor het (desgewenst) uniformeren van de reïntegratie binnen het Koninkrijk.

Inschrijfgeld $ 41/ sessie.

 

Sessie 1: Vrijdag 20 november 2020

From - To Subject Speaker
11:30 - 12:00 Registratie / aanmelding online  
12:00 - 12:05 Opening  
 

Juridisch kader van de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen

Voorziter R. A. Kock, bedrijfsarts
 12:05 - 12:45

Het privaatrechtelijk juridisch kader op Curaçao / Aruba

G.B. Steward, advocaat
12:50 - 13:20

Het publiekrechtelijk juridisch kader op Curaçao / Aruba

M. I. Badloe, verzekeringsarts / N.J.M. Huizing, verzekeringsarts
13:20 - 13:50

Pauze

 
13:50 - 14:20

Passend werk in Nederland-ontwikkeling en huidige situatie

J. Vos, arbeidsdeskundig beleidsadviseur /  C. Roelen, bedrijfsarts
14:20 - 15:00

Vragen / Sluiting

 

Sessie 2: Zaterdag 21 november 2020

From - To Subject Speaker
7:45 - 8:00 Registratie / aanmelding  
  Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Voorzitter R. Z. Horváth, bedrijfsarts
8:00 - 8:40 De Kliniek bij NAH A. Zahavi, revalidatiearts
8:45 - 9:25 Het herstel bij NAH T. Brandon, sportarts
9:25 - 9:55 Pauze  
9:55 - 10:35 Kliniek / Cognitieve functiestoornissen bij NAH A. Aper, GZ-psycholoog
10:40 - 11:20 Belastbaarheid bij NAH-Adviezen aan werkgever en werknemer

B. Donker-Cools, verzekeringsarts

11:20 - 11:30 Vragen en sluiting  

[toggle open="false" title="Sessie 3: Zaterdag 21 november 2020"]

From - To Subject Speaker
12:00 Registratie / aanmelding  
  COVID-19 Voorzitter K. T. Boekhoudt-Middelhof, arts
12:30 - 13:10 Kliniek COVID-19 T. Brandon, sportarts
13:15 - 13:55 Revalidatie COVID-19 M. Hoonhorst, revalidatiearts
13:55 - 14:30 Pauze  
14:30 - 15:10 Psychische klachten in tijden van COVID-19 maatregelen H. van Gaalen, psychiater
15:15 - 15:55 Belastbaarheid-Adviezen aan werkgever en werknemer Th. C. de Winter, sportarts/bedrijfsarts i.o./ M. Badloe, verzekeringarts
15:55 - 16:05 Vragen en sluiting  

 

Sessie 4: Zondag 22 november 2020

From - To Subject Speaker
7:45 - 8:00 Registratie/aanmelding  
  Chronische aspecifieke lage rugklachten Voorzitter A. H. Haile, arts
8:00 - 8:40 Kliniek/Klinisch onderzoek T. Brandon, sportarts
8:45 - 9:25 Belastbaarheid - Adviezen aan werkgever en werknemer T. Brandon, sportarts
9:25 - 9:55 Pauze  
9:55 - 10:40 Workshop rugonderzoek  
10:45 - 11:30 Workshop NAH  
11:35 - 11:45 Vragen en afsluiting  

 

Accreditatie CAN # A20.013, 3 punten (zaterdagmiddag)

Accreditatie GAIA (ABSG) - 12 punten

Click here to open the booklet/flipblook
 

Speakers

 • Algeron Haile

  Algeron Haile

  Algeron Haile heeft zijn geneeskundig opleiding gedaan in Groningen. Na zijn arts-examen heeft hij ruime klinische ervaring opgedaan als art-assistent op de afdelingen urologie, chirurgie, traumatologie en orthopedie. Daarna is hij naar Curacao terug komen en is werkzaam bij de SVB.

  Hij is medisch adviseur bij afdeling medische uitzending, verder is hij bezig met een MBA en zijn hobby zijn sport kijken en lezen.

  Algeron is sinds 2018 een lid van de NASKHO en helpt bij het organiseren van de sociaal geneeskundig congress.

 • Aniek Aper

  Aniek Aper

   

  Aniek Aper

  GZ-Psycholoog

   

  Aangenaam, ik ben Aniek Aper, opgeleid als psycholoog aan Tilburg University waar ik de master ‘medische psychologie’ heb afgerond in 2014. Mijn GZ-opleiding heb ik gedaan in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Daar heb ik de meeste ervaring opgedaan met het werken met patiënten met NAH op de afdeling revalidatiegeneeskunde. Het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek en het behandelen van cognitieve en emotionele problemen bij deze doelgroep behelsden een groot deel van mijn werkzaamheden aldaar. Daarnaast heb ik in verpleeghuizen en in het Groene Hart ziekenhuis in Gouda veel diagnostiek verricht bij neurodegeneratieve aandoeningen.

  Momenteel ben ik sinds juli 2019 werkzaam als GZ-Psycholoog bij FSMA Respaldo, waar ik verantwoordelijk ben voor de diagnostiek en poliklinische behandelingen van psychiatrische problematiek op Aruba.

   

  Personalia

  +2976990994

  Ajw.aper@gmail.com

  Geboortedatum

  17-11-1989

   

 • Ayal Zahavi

  Ayal Zahavi

  Opleidingen
  1977-1983: VWO, Peter Stuyvesant College
  1983-1987: Bachelors of Science degree, New York University, New York. Gespecialiseerd in biologie met subspecialisaties in scheikunde en wiskunde
  1987-1991: Medical Doctor degree (MD), Tufts Medical School Boston
  1991-1998: Volgen van coschappen St. Elisabeth Hospitaal en vervolgens uitvoeren van werkzaamheden als assistent interne, neurologie en orthopedie
  1998-2003: Opleiding tot revalidatiearts, Universiteit Medisch Centrum Groningen

  Werkervaring
  2003-2020: werkzaam als revalidatiearts Stichting Revalidatiecentrum Curaçao. Ervaring met aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat (orthopedische aandoeningen, pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat, amputaties, reumatische aandoeningen, handletsels) als neurologische aandoeningen (CVA, dwarslaesies, progressieve neurologische aandoeningen, cerebrale parese, spina bifida, letsels van het centraal als perifeer zenuwstelsel, behandeling van spasticiteit) bij kinderen en volwassenen.

 • Birgit Donker-Cools

  Birgit Donker-Cools

  Birgit Helena Petra Maria Donker-Cools heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Maastricht University.
  Zij heeft na haar arts-examen ruime klinische ervaring opgedaan (gynaecologie/obstetrie, chirurgie, cardiologie en interne geneeskunde).
  Zij is sinds 2001 werkzaam als verzekeringsarts en heeft in 2006 de opleiding afgerond.
  Momenteel werkt zij als adviseur VA bij UWV in Utrecht.
  Dit combineert zij met onderzoek bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG), Amsterdam UMC, waar zij werkzaam is als senior onderzoeker.
  Zij heeft eerst meegewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie en is op dit onderwerp afgelopen januari gepromoveerd.

 • Bob Horváth

  Bob Horváth

  Bob Horváth is bedrijfsarts sinds 2005. Hij heeft in Nederland bij allerlei bedrijven en in zeer verschillende branches gewerkt, tot 2010 in dienst bij Achmea Vitale en vanaf 2010 als zelfstandig bedrijfsarts.
  In januari 2019 verzette hij zijn bakens naar Curaçao, om daar als bedrijfsarts te gaan werken voor de Isla Raffinaderij. Vanwege de politieke- en economische situatie op Curaçao (Venezuela, COVID-19) nu weer als zelfstandig bedrijfsarts werkzaam voor verschillende partijen op Curaçao en in Nederland.
  Naast zijn professionele activiteiten als bedrijfsarts is hij in zijn vrije tijd een gepassioneerd muzikant (bas, piano en gitaar) in verschillende orkesten.

 • Corné Roelen

  Corné Roelen

  Prof. dr. Corné Roelen

  Bedrijfsarts bij ArboNed 1999 – 2017

  Opleiding NSPOH 2000 – 2004

  Geregistreerd bedrijfsarts sinds 2004

  Bedrijfsarts bij ArboUnie 2018 – heden

   

  Onderzoeker Sociale Geneeskunde UMCG 2006 – heden

  Masteropleiding Epidemiologie 2007 – 2010

  Geregistreerd epidemioloog sinds 2011

   

  Onderzoek: verzuim, re-integratie en werkfuctioneren

 • Don de Winter

  Don de Winter

  Don de Winter, een 55 jarige doorgewinterde sportarts.
  In een periode van 16 jaar in het ziekenhuis als sportarts/opleider heb ik vrijwel alle facetten van de sportgeneeskunde kunnen ontdekken.
  Dit was een goede basis voor de ruim 6 topsport jaren die daarop volgde als team/club arts bij AFC Ajax Amsterdam.
  Nadien heb ik mijn carriere voortgezet als toegevoegd sportarts/arts in opleiding tot bedrijfsarts bij KLM Health Services en heb daarbij de parallel in belasting en belastbaarheid ontdekt in beide specialismen.

   

 • G.B. (Molly) Steward

  G.B. (Molly) Steward

  Verkorte CV – G.B. (Molly) Steward

  Molly Steward is na de afronding van haar studie Nederlands Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht in 1987 toegetreden tot de advocatuur.

  Molly is sinds 1 januari 2019 als advocaat/ partner verbonden aan het advocatenkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg.
  Daarvoor is zij, als advocaat/ partner, verbonden geweest aan het advocatenkantoor Van Eps Kunneman Van Doorne.

  Naast de advocatuur doceert Molly arbeidsrecht aan de University of Curaçao en geeft zij regelmatig presentaties voor verschillende organisaties.

  Zij heeft ook diverse publicaties op haar naam.

 • Hendrikus van Gaalen

  Hendrikus van Gaalen

  Hendrikus van Gaalen werkt als psychiater sinds 1997 in Aruba. Sinds 2017 is hij medisch directeur van de Fundacion pa Salud Mental Aruba, "Respaldo". Het opzetten van Respaldo tesamen met zijn collega bestuurder Lex de Jong en de overige werknemers vormt een dankbare taak en is een zeer zinvolle onderneming voor de GGZ in Aruba. Covid -19 heeft een en ander qua groei (nu 90 + werknemers) wel iets vertraagd maar tegelijkertijd qua communicatie ook snel vernieuwd. Take away boodschap van Hendrikus: "Hard werken en voldoende uitdagingen houdt jong".

 • Jan Vos

  Jan Vos

  Werkervaring:
  2019 tot heden Beleidsadviseur Arbeidsdeskundige. UWV Centraal expertise centrum
  2017 tot heden Docent Morele besluitvorming en Loonwaardebepaling.
  2009 t/m 2019 Arbeidsdeskundige UWV WERKbedrijf Hilversum.
  Opleidingen:
  2010-2011 UWV Opleiding tot Arbeidsdeskundige.
  1991-1995 HBO opleiding Personeel & Arbeid.
  Afstudeerrichting: Personeelsbeleid en management.

 • Karen Boekhoudt-Middelhof

  Karen Boekhoudt-Middelhof

  FAMILY NAME: Boekhoudt - Middelhof
  FIRST NAME: Karen
  MIDDLE NAME: Tatiana
  NATIONALITY: Dutch

  EDUCATION: 2005 - 2011 Medicine (MD) at Unibe school of medicine D.R.

  PROFESSIONAL
  EXPERIENCES: 2011 - 2012 Sint Elizabeth hospital Curacao
  2010 – Present Independent family physician
  2012 – Present Sociale Verzekeringsbank Curaçao

  LANGUAGES: Papiamentu Excellent
  English Good
  Dutch Good
  Spanish Good
  French Regular

  Phones. + 599 9 434 4123,
  E-Mail: kmiddelhof@svbcur.org

 • Manaaf Ibrahim Badloe

  Manaaf Ibrahim Badloe

   Curriculum Vitae of Manaaf Badloe M.Sc.

  Name: Badloe
  Surnames: Manaaf Ibrahim

  EDUCATION & TRAINING

  1992- 1996; Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH).

  Degree of Physician in Occupational Health / Insurance Medicine. BIG registered as insurance Medical specialist. Re-registration has taken place in April 2016 After 1996; Several by KNMG(Dutch Board of Doctors) accredited extra training, local and abroad, in order to stay registered as insurance- and occupational doctor. 

  2011; Registered as Independent Medical Examiner for the American Board of Independent Medical

  Examiners ABIME. #11-00266

  2011-2020; Continues medical education Holland and America earning several certificates also by ABIME

   

 • Maurits Hoonhorst

  Maurits Hoonhorst


  Maurits Hoonhorst is werkzaam als revalidatiearts voor intramurale revalidatiegeneeskunde bij volwassenen (52 bedden) in revalidatiecentrum "Vogellanden" te Zwolle. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de revalidatie van neurologische aandoeningen en in het bijzonder de behandeling van spasticiteit en hypersalivatie, oa met echogeleide botulinetoxine injecties en zenuwblokkades.
  Vanaf de eerste coronagolf is Maurits met enkele andere revalidatieartsen betrokken bij de revalidatie van COVD-19 patiënten, met name in de fase waarin patiënten nog besmet zijn met corona.

 • Nancy Huizing

  Nancy Huizing

  Nancy Huizing is al ruim 23 jaar werkzaam als verzekeringsarts en heeft gewerkt bij het GAK, USZO en UWV. Sinds 2007 is zij werkzaam bij de SVB op Curaçao. Hier is zij onder andere betrokken geweest bij de opleiding van verzekerings- en bedrijfsartsen. Momenteel houdt zij zich voornamelijk bezig met de beoordeling van langdurig arbeidsongeschikten. Daarnaast is zij sinds dit jaar werkzaam als advocaat bij Advocatenkantoor Huizing & Huizing, waarbij haar interesse met name ligt bij het civiel recht en wel het arbeidsrecht en de letselschadeprocedures.
  Professioneel gezien is het haar grootste wens dat het arbeidsongeschiktheidscriterium in Curaçao wordt aangepast van geschiktheid voor eigen arbeid naar geschiktheid voor passende arbeid en dat het aanbieden (en accepteren) van passend werk bestendige praktijk wordt in Curaçao, nog voordat zij met pensioen gaat.

 • Roland Kock

  Roland Kock

  Roland Kock heeft zijn hele arbeidsleven als bedrijfsarts gewerkt. Als geregistreerd bedrijfsarts is hij thans werkzaam bij Optima Arbodienst te Curacao. Tevens is hij Hoofd Medische Dienst en waarnemend bedrijfsarts bij CRU Refinery te Curacao. Hij is ook jurist en vervult bestuursfuncties in verschillende verenigingen en stichtingen.

 • Tom Brandon

  Tom Brandon

  Tom Brandon


  Tom Brandon is werkzaam als sportarts, opleider en vakgroep voorzitter van de afdeling Sportgeneeskunde in het Isala ziekenhuis te Zwolle, Nederland.

  Reeds 45 jaar staat hij naast zijn werk als sportarts, gepassioneerd voor groepen sporters, trainers, therapeuten, (huis)artsen, geneeskundig en medisch specialisten, om hen te scholen op het gebied van sport, gezondheid, ziekte en beweging als medicijn.

  In zijn werk zien hij veel mensen met langdurige klachten van steun- en bewegingsapparaat, chronische ziekten en na letsel, met name om de algemene en specifieke belastbaarheid te verbeteren.

  Huidige functies
  • Docent na- en bijscholingen huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen
  • DGA en sportarts Diagnose Centrum Arnhem
  • Sportarts, opleider en vakgroepvoorzitter Sportgeneeskunde Isala Klinieken, Zwolle
  • Lid Medical Board RVE Isala BeweegCentrum, Zwolle
  • Voorzitter Vereniging voor Sportgeneeskunde, Bilthoven

  Huidige nevenfuncties
  • Lid Concilium Sportgeneeskunde VSG, Bilthoven
  • Secretaris Plenaire visitatiecommissie Sportgeneeskunde, Bilthoven
  • Lid Voorzittersoverleg FMS (voorzitter VSG), Utrecht
  • Lid Commissie van Deskundigen voor Sportdiëtisten, Bilthoven
  • Lid Taskforce DBC’s Sportgeneeskunde, Bilthoven
  • Bestuurslid Zwemvereniging Swol1894, Zwolle

x