We are passionate about educating the medical community.

Brandwondencursus & congres 2018

From April 07, 2018 08:00 until April 09, 2018 16:00
Posted by Luigia Baerecke

Accreditatie:
De kwaliteit en waardering van de EMSB-cursus komt tot uiting in de accreditatie welke door zeven beroepsverenigingen is verleend:
Nederlandse Internisten Vereniging (6 punten)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (6 punten)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (6 punten)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (6 punten)
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (7 punten)
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (6 punten)
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (8 punten)
CAN: nummer A18.013 als volgt geaccrediteerd:
Zaterdag 7 april - 8 uur , men is verplicht de gehele cursus van zaterdag te volgen om in aanmerking te komen voor de accreditatie.
Zondag 8 april 6 uur voor de hele dag.

Cursus 1: de cursus ‘Emergency Management of Severe Burns’ (EMSB)
Zaterdag 7 april 2018

‘’Bijna iedere zorgverlener komt patiënten met ernstige brandwonden tegen in zijn of haar carrière. De kans op overleven en de kwaliteit van leven na een brandwondenongeval wordt met name bepaald door actieve stabilisatie en reanimatie door goed opgeleide verpleegkundigen en artsen tijdens de eerste opvang. Weten wat te doen en vooral wat niet te doen, is het verschil tussen leven en dood. Ik kan de cursus ‘spoedeisende hulp bij brandwonden’ (EMSB) sterk aanbevelen voor alle collega’s in de gezondheidszorg, vooral voor diegenen die werkzaam zijn op het gebied van spoedeisende geneeskunde en intensive care.’’

Prof. Dr. Roelf S. Breederveld
Professor acute brandwondenzorg
Leids Universitair Medisch Centrum
Brandwondencentrum Beverwijk

De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert, in opdracht van het Netherlands-Caribbean Foundation for Clinical Higher Education (NASHKO), de cursus ‘Emergency Management of Severe Burns’ (EMSB) voor artsen en verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen. Patiënten met ernstige brandwonden worden in Nederland vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde algemene ziekenhuis gebracht. Daar vindt dan de acute behandeling plaats. Indien nodig volgt verwijzing naar één van de drie brandwondencentra.
Voor patiënten is het van groot belang dat artsen en verpleegkundigen die zich met de opvang van traumapatiënten bezighouden, ook opgeleid worden in de opvang van brandwondenslachtoffers. Tijdens de cursus EMSB leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe patiënten met ernstige brandwonden volgens het ABC-protocol opgevangen en behandeld moeten worden.
De cursus EMSB is een intensieve eendaagse training. Instructeurs en coördinatoren begeleiden 24 cursisten. De cursusleiding bestaat uit artsen en verpleegkundigen met veel ervaring op het gebied van brandwondenzorg en spoedeisende hulp.

De cursus EMSB bestaat uit de volgende onderdelen:
• Theorie: in acht korte lezingen worden aan de hand van een uitgebreide reader de medische aspecten van acute brandwondenzorg behandeld.
• Praktijk: met vijf skill-stations worden, onder begeleiding van deskundigen, de noodzakelijke praktische vaardigheden geoefend.
• Interactieve discussies: in kleine groepjes worden specifieke onderwerpen en casussen uitgediept.
• Theoretisch examen
• Praktische toepassing van de leerstof vindt plaats tijdens simulaties met lotuspatiënten. Dit gedeelte wordt afgesloten met een examen.

Congres 2: Brandwondenzorg van ontstaan tot genezing  
Zondag 8 april 2018

De meeste brandwondenpatiënten worden door de huisarts of op de polikliniek behandeld en komen niet in een brandwondencentrum terecht. Daarom is de kennis van de diagnostiek en behandeling van de kleinere brandwond van belang voor zowel artsen, specialisten als verpleegkundigen. Anders dan in de cursus ‘Emergency Management of Severe Burns’ (EMSB) komen in deze cursus de tips en tricks van de lokale wondbehandeling aan bod. Hoe diep is de brandwond? Hoe behandel je een kleine brandwond? Wat is het effect van pijnbestrijding? Hoe moet je omgaan met contracturen, littekenhypertrofie en jeuk? Vragen uit de dagelijkse praktijk van de brandwondenzorg.

De cursus ‘Brandwondenzorg van ontstaan tot genezing’ geeft antwoord op de vragen en problemen die je als zorgverlener in de praktijk tegenkomt bij de behandeling van brandwonden. De kennis wordt overgebracht door zowel theoretische kennis als het oefenen in de praktijk. De cursus heeft als doel om tijdig de juist zorg te kunnen verlenen bij de behandeling van brandwonden.

Opzet van de Cursusdag
In deze cursus wordt anders dan in de cursus ‘spoedeisende hulp bij brandwonden’ (EMSB) de nadruk gelegd op de behandeling van kleinere brandwonden in de dagelijkse huisartsenpraktijk en het ziekenhuis.

Doelgroep: basisarts, huisarts, specialist en verpleegkundige
De integrale behandeling van brandwondenslachtoffers wordt gezamenlijk behandeld. Daarna komen diverse onderwerpen per doelgroep aan bod.
Er is plaats voor maximaal 70 deelnemers.

De programmaonderdelen op deze cursusdag geven samen een compleet beeld van de zorg voor een brandwondenpatiënt. In de ochtend worden lezingen gegeven. In de middag zullen in carrouselvorm een aantal interactieve workshops plaatsvinden.

Programma

Zaterdag 7 april 2018

07.30 - 08.00 Registratie

08.00 - 08.10 Welkom en Introductie  - Roelf Breederveld
08.10 - 08.30 Eerste Onderzoek en Behandeling  - Onno Boonstra
08.30 - 08.45 Locale en Systemische Respons op een Verbrandingstrauma - Sonja Scholten
08.45 - 09.00 Inhalatietrauma - Emil Caris

09.00 - 09.10 Korte pauze

09.10 - 09.20 Beoordeling van de Brandwond -  Jos Vloemans
09.20 - 09.40 Shock en Infuusbehandeling -  Dirk- Jan van Zuidam
09.40 - 09.55 Behandeling van de Brandwond -  Berry Cleffken
09 55 - 10.05 Documentatie en Overplaatsing  - Onno Boonstra

10.05 - 10.30 Koffie- / theepauze

10.30 - 12.30 Skill Stations:
                       Escharotomie - Roelf Breederveld
                       TVLO & Infuusbeleid - Dirk-Jan van Zuidam/Brigit Muis
                       Luchtwegbeleid - Emil Caris/ Berry Cleffken
                       Wondbeoordeling - Jos Vloemans/ Sonja Scholten
                       Documentatie en Overplaatsing - Onno Boonstra

12.30 - 13.15 Lunch (lunch-box included)

13.15 - 14.45 Interactieve Discussie Groepen

Kinderen Dirk Jan van Zuijdam
Elektriciteit Jos Vloemans / Emil Caris
Chemisch Sonja Scholten / Berry Cleffken
Multitrauma Onno Boonstra Roelf/ Breederveld

14.45 – 14.50 Demonstratie Case Simulatie

14.50 - 15.05 Koffie- / theepauze

15.05 - 16.10 Schriftelijk Examen & Case Simulaties

16.10 - 16.20 Korte pauze

16.20 - 17.35 Case Simulaties & Schriftelijk Examen ( Mevrouw Ella )
17.35 - 17.45 Uitreiking Certificaten

 

Zondag 8 april 2018

08.30 - 09.00 Ontvangst en registratie.

09.00 - 09.10 Welkom en korte toelichting programma.

Lezingen: Eerste hulp en opvang van brandwondenslachtoffers.
Shockpreventie & vochtbeleid.
Beoordelen van grootte en diepte van de brandwond.

10.40 - 11.00 Koffie- / theepauze

Lokale wondbehandeling: zalven en verbanden.
Wanneer opereren en welke techniek:
een overzicht van de operatieve mogelijkheden en de indicatie.
Revalidatie en nazorg.

12.45 - 13.30 Lunch  (Eigen rekening)

Middagprogramma:
In de middag worden de volgende onderwerpen in de interactieve workshop ronde behandeld:
- Lokale wondverzorging en verpleegkundige aandachtspunten
blaarbehandeling en verbinden.
- Diepte en percentage van brandwonden bepalen
infuus berekenen.
- Kindergeneeskundige aspecten bij brandwonden.
- Herkennen en behandelen van complicaties.
- inhalatieletsel: ontstaan, het mechanisme, herkennen en behandelen
- casusbespreking met specifieke aandachtspunten bij brandwonden en behandelingsmogelijkheden in de praktijk

13.30-15.00 Workshops (25 minuten per ronde) en 5 min wisseltijd.

15.00-15.15 Koffie/thee pauze

15.15-16.45 Vervolg workshop (25 minuten per ronde) en 5 min wisseltijd.

Afsluiting:

16.45- 17.00 Afsluiting en uitreiking een bewijs van deelname door NASKHO.
(voor deze cursus hoeft geen examen te worden afgelegd)