We are passionate about educating the medical community.

Sociale Geneeskunde (Congres & Nascholing)

From March 17, 2018 08:30 until March 20, 2018 17:00

Deze nascholing is gericht voor de artsen, in het bijzonder huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. De bovenste en onderste luchtwegen zijn het onderwerp. Speciale aandacht is er voor het functioneren met deze aandoeningen, in het bijzonder COPD, astma en slechthorendheid. En we besteden aandacht aan ziekten die door werkfactoren worden veroorzaakt of verergerd en aan de preventie daarvan.

Het NASKHO-YF Academy Congres is bestemd voor alle artsen, in het nascholingsdeel van YF Academy gaan we dieper in op aspecten die vooral voor bedrijfs- en verzekeringsartsen van belang zijn.

Wat betreft de longen:
We starten met een update wat betreft diagnostiek en behandeling. Bij de longen gaat het gaat om ziekten DOOR het werk: allergieën, longfibrose, als om de betekenis van longziekten VOOR het werk.
In de YF Academy nascholing is er aandacht voor de problemen die door chemische stoffen worden veroorzaakt, zowel uit het werk als uit de omgeving. En er is aandacht voor het Sick Building Syndrome.
Tevens er aandacht voor het longfunctie onderzoek. En we gaan op bedrijfsbezoek waarbij we advies geven over mogelijke preventieve maatregelen.

KNO:
We starten met een update wat betreft diagnostiek en behandeling van de bovenste luchtwegen.
Aan bod komen verder de voor neus aandoeningen door chemische stoffen: allergieën, irritaties. Aan bod komen ook de problemen die samenhangen met het binnenoor. Onder andere: tinnitus, soms meer invaliderend dan slechthorendheid, vertigo, ook een lastig probleem.
In de YF Academy nascholing is er aandacht voor gehoor en werk, en de audiometrie, in bijzonder wat betreft de interpretatie.

We behandelen ook de verzekeringsgeneeskundige aspecten van beide orgaansystemen.

Accreditatie: 24 accreditatiepunten aangevraagd voor BA en VA
CAN: geaccrediteerd voor 12 uur (6 en 6) onder accreditatie nummer A18.008

Deelnemers:
- Verzekeringsartsen (Curaçao, Aruba, Nederland)
- Bedrijfsartsen (Suriname, Curaçao, Aruba, Nederland)
- Huis- en bedrijfsartsen (Suriname)

Leerdoelen:
De deelnemer aan de nascholing:
1. Heeft kennis over de recente ontwikkelingen wat betreft de diagnostiek en behandeling van longaandoeningen.
2. Kan de belangrijkste aspecten noemen van het behoud van werkvermogen bij longziekten.
3. Heeft kennis over de consequenties van COPD en Astma voor het functioneren van de patiënt, thuis en op het werk.
4. Kan de voordelen van longrevalidatie benoemen.
5. Heeft inzicht in de rol die de arts kan spelen bij de begeleiding van COPD en astma patiënten.
6. Kent de belangrijkste factoren die bijdragen aan het voorkómen van COPD en astma.
7. Kan de belangrijkste indicaties benoemen voor het laten doen van longfunctie onderzoek.
8. Kan de meest voorkomende uitkomsten van longfunctie onderzoek interpreteren.
9. Heeft kennis over de recente ontwikkelingen wat betreft de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op KNO gebied.
10. Kan de belangrijkste beroepsgebonden aandoeningen van de bovenste luchtwegen benoemen, inclusief diagnostiek en preventie.
11. Kent de belangrijkste aspecten van allergische aandoeningen van de bovenste luchtwegen.
12. Heeft inzicht in het Sick Building Syndrome, inclusief oorzaken en de mogelijkheden tot preventie.
13. Kan de belangrijkste gevolgen noemen van slechthorendheid voor het functioneren, inclusief de mogelijkheden die het functioneren verbeteren.
14. Kent het ‘’Toxic Incindent Counseling Model’’ .
15. Kent de belangrijkste verzekeringsgeneeskundige aspecten van aandoeningen van bovenste en onderste luchtwegen.
16. Kan de verschillende vormen van audiometrie benoemen, en kan de uitkomsten daarvan interpreteren.
17. Kan de belangrijkste risico’s van verkeersdeelname benoemen, die het gevolg zijn van KNO aandoeningen.

Thema’s:

NASKHO Congres, Zaterdag: Longen
Update longziekten: diagnostiek en behandeling/ Functie onderzoek: indicaties en interpretatie / COPD en Astma/ longrevalidatie / Arbeidsgerelateerde longziekten /Casuïstiek

NASKHO Congres, Zondag: Bovenste luchtwegen
Update ziekten bovenste luchtwegen: diagnostiek en behandeling/ Allergische aandoeningen/ Arbeidsgerelateerde aandoeningen/ Sick Building/ Slechthorendheid en werk/ Casuïstiek/ Presentatie vanuit UMCG

Yellow Factory Nascholing - Renaissance Curacao Resort & Casino, Maandag: Longen
Toxic Incident Counseling/ Verzekeringsgeneeskundige aspecten/ Arbeidsgeneeskundige begeleiding/ Bedrijfsbezoek

Yellow Factory Nascholing - Stichting Revalidatiecentrum Curacao, Dinsdag: Bovenste luchtwegen/ longfunctie
Longfunctie onderzoek/ Diagnostiek arbeidsgerelateerde luchtweg aandoeningen / Arbeidsgeneeskundige begeleiding/ Audiometrie: indicatie en interpretatie/ Vervoersgeneeskundige aspecten

Programma

[accordion collapse="false"]

[accordion_panel title="Zaterdag 17 maart 2018 "] 

      Ochtend:  
      Diagnostiek, behandeling, begeleiding  
      Dagvoorzitter: Piet Kroon  
08:30 - 09:00 Registratie  
09:00 - 09:15 Welkomstwoord en officiële opening Roland Antonius
09:15 - 09:30 Inleiding congres en thema Piet Kroon
09:30 - 10:15 Update Longziekten: diagnostiek en  Monique Wong Loi Sing 
      behandeling  
10:15 - 10:45 Behoud van werkvermogen bij Longziekten Teake Pal
      begeleiding door de arts  
10:45 - 11:00 Koffiepauze  
11:00 - 11:45 Nieuwe en oude risico’s voor beroepslongaandoeningen Teake Pal
      een aantal praktijkvoorbeelden.  
11:45 - 12:10 Verzekeringsgeneeskundige aspecten van Nancy Huizing 
      luchtwegenaandoeningen  
12:15 - 12:30 Vragen, discussie  
12:30 - 13:30  Lunch  
         
         
      Middag:  
      Functieonderzoek, revalidatie, casuïstiek  
      Dagvoorzitter: Piet Kroon  
13:00 - 13:30 Registratie  
13:30 - 14:15 Opfrissen: Longfunctie onderzoek Monique Wong Loi Sing
14:15 - 15:00 Long revalidatie Ayal Zahavi
15:00 - 15:15 Pauze  
15:15 - 15:30 Vragen en discussie  
15:30 - 16:30 Casuïstiek: van diagnose tot reïntegratie allen
16:30 - 16:45 Vragen en discussie  
16:45 - 17:00 Afsluiting en evaluatie Piet Kroon

 [/accordion_panel]

 [accordion_panel title="Zondag 18 maart 2018"] 

      Ochtend:  
      KNO Aandoeningen: update, allergische   
      aandoeningen relatie met werk  
      Dagvoorzitter: Piet Kroon  
08:30 - 09:00 Registratie  
09:00 - 09:15 Inleiding op het thema Piet Kroon
09:15 - 10:00 Update KNO aandoeningen: diagnostiek en behandeling Gerold Rach
10:00 - 10:45 Beroepsgebonden aandoeningen bovenste Charlotte Geelen
      luchtwegen: diagnostiek en preventie  
10:45 - 11:00 Koffiepauze  
11:00 - 11:30 Allergische aandoeningen bovenste luchtwegen Lysandra Berenos-Riley
      (sinusitis, rhinitis)  
11:30 - 12:15 Chronisch Zieken en Werk Sandra Brouwer
12:15 - 13:15 Lunch  
         
         
      Middag:  
      Sick Building Syndrome, slechthorendheid  
      casuïstiek  
      Dagvoorzitter: Piet Kroon  
13:00 - 13:30 Registratie  
13:30 - 14:00 Sick Building Syndrome:  Nadjah Buitenweg
      Klinische aspecten  
14:00 - 14:30 Sick Building Syndrome:  Teake Pal
      Bedrijfsgezondheidkundige aspecten  
14:30 - 14:45 Pauze  
14:45 - 15:15 Slechthorendheid en werk Charlotte Geelen
15:15 - 16:00 Casuïstiek allen
16:00 - 16:15 Vragen en discussie  
16:15 - 16:30 Evaluatie en afsluiting Piet Kroon

[/accordion_panel]

[accordion_panel title="Maandag 19 maart 2018"] 

      YF Nascholing BA en VA:   
      longen, toxicologie en bedrijfsbezoek.  
      Ochtend: 08:30 - 12:30  
      Dagvoorzitter: Piet Kroon  
08:15 - 08:30 Registratie  
08:30 - 08:45 Inleiding op het thema Piet Kroon
08:45 - 09:15 Omgaan met toxische incidenten: het 'toxic Teake Pal
      incident counseling model'  
         
       - Omgaan met toxische incidenten  Klinisch arbeidsgeneeskundige longziekten
      - Verzekeringsgeneeskundige aspecten: KNO   Nancy - verzekeringsarts 
         
      - Begeleiding bij terugkeer naar werk bij Dr Teake Pal - 
        patiënten met COPD en astma Klinisch arbeidsgeneeskundige longziekten
         
Middag:     Bedrijfsbezoek en praktijkopdrachten SEHOS Michiel van der Huls - Bedrijfsarts SEHOS

[/accordion_panel]

[accordion_panel title="Dinsdag 20 maart 2018"] 

  YF Nascholing BA en VA: KNO, longfunctie:   
  vervolg.  
Ochtend: - Gehoor en werk, o.a. interpretatie audiometrie  Charlotte Geelen -
    Expert bedrijfsarts KNO gebied (IKA Ned)
     
  - Beoordeling rijgeschiktheid bij gehoorproblemen  Charlotte Geelen -
    en vertigo  Expert bedrijfsarts KNO gebied (IKA Ned)
     
  - Evaluatie Piet Kroon - Berijfsarts / Opleider
     
Middag: - Practicum longfunctie onderzoek:   
    beoordelingen longfunctie/ peakflow. Earl Esseboom Longarts  

[/accordion_panel]

[/accordion]