We are passionate about educating the medical community.

Psychiatrie congres

From October 14, 2022 08:00 until October 16, 2022 18:00
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Conference
Hits: 1064

Verslaving en psychiatrische klachten gaan hand in hand. Het gebruik van psychoactieve middelen kan een psychiatrische stoornis veroorzaken. Ook zien we dat mensen met psychiatrische klachten drugs of alcohol gebruiken om het lijden te verlichten. Bij pijnbestrijding en obesitas spelen aspecten van verslaving eveneens een belangrijke rol.
Psychiatrische stoornissen die vaak leiden tot middelenmisbruik zijn de veel voorkomende angst en stemmingsstoornissen, de psychotische stoornissen maar ook bijvoorbeeld ADHD. Heel veel verslaving komt voort uit trauma. Het trauma kan liggen in oorlogservaringen maar ook verwaarlozing, huiselijk geweld en seksueel trauma komen vaak voor in de voorgeschiedenis. De middelen worden gebruikt om de nare herinneringen te verdoven.

Verslaving en psychiatrie zijn door hun omvang en de gevolgen ook een maatschappelijk probleem. Stigma en schaamte worden versterkt doordat de maatschappij een dubbele moraal hanteert. Enerzijds wordt er reclame gemaakt voor het gebruik van bijvoorbeeld alcohol maar ook gokken en verdient de overheid miljoenen aan accijnzen, anderzijds krijgen de burgers met een verslavingsgevoeligheid geen passende zorg op Curaçao. Deze dubbelheid komt ook aan de orde in dit congres met het appel om de toegang tot behandeling voor de bevolking te verbeteren.

Het programma richt zich op een brede groep professionals en is interessant voor huisartsen, somatisch specialisten bijvoorbeeld uit het CMC, psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Alle zorgprofessionals op het eiland hebben te maken met patiënten met psychiatrische klachten en verslaving. Opvallend is dat binnen de hulpverlening dit onderwerp vaak onvoldoende aan bod komt. Mogelijk spelen ook schaamte en stigma een rol. Dit is schadelijk voor de patiënt maar ook voor de gezinsleden, denk hierbij aan huiselijk geweld. Ook voor de samenleving is het schadelijk, denk alleen al aan hoge kosten van het behandelen van somatische gevolgschade. In diverse lezingen komen deze onderwerpen aan bod. Uitgelegd zal worden dat met beperkte middelen het huidige probleem aangepakt kan worden. Een geïntegreerde behandeling van somatische, psychiatrische en verslavingsproblemen blijkt effectief.

Het is gelukt om een mooi programma samen te stellen met aansprekende namen. Aan het eind van dit congres bent u op de hoogte van de samenhang tussen psychiatrie en verslaving, heeft u zicht op de behandelmogelijkheden en heeft u deelgenomen aan workshops waarin u hebt kunnen oefenen met praktische vaardigheden zoals Motivational Interviewing. De zorg in Curaçao voor deze doelgroep kan dan met sprongen vooruitgaan.

We nodigen u van harte uit om naar dit congres te komen om u bij te scholen en actief deel te nemen aan de discussies na afloop van de lezingen en de workshops.