We are passionate about educating the medical community.

Cursus Gezondheidsrecht Curaçao

From March 20, 2020 08:00 until March 21, 2020 17:00
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Conference
Hits: 185

 
Kwaliteit van zorg en aansprakelijkheid; actuele ontwikkelingen

Introductie

Artsen en andere medisch beroepsbeoefenaren doen hun werk in een steeds complexer wordende omgeving. Dat heeft te maken met toenemende technologie, ingewikkelder wordende ingrepen, groeiende samenwerking tussen professionals bij diagnostiek en behandeling, mondiger patiënten en meer verantwoordingsplichten. Dat alles heeft ook juridische gevolgen. De cursus heeft tot doel artsen een overzicht te bieden van de juridische aspecten van belangrijke kwesties waarmee zij in hun beroepspraktijk worden geconfronteerd. De cursus zal interactief zijn en gelegenheid bieden om in te gaan op specifieke vragen die leven in de beroepspraktijk in Curaçao.

Elk onderwerp zal worden behandeld aan de hand van een drieslag:
• Uiteenzetting van - voor de medische praktijk - relevante juridische aspecten/ kwesties
• Bespreking van een casus
• Discussie.
Ook zullen deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om zelf casuïstiek in te brengen.

Docenten

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijkuitoefening van artsen wordt de cursus verzorgd door een jurist, gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, en een medisch specialist. Daarnaast levert mevrouw Mr. S. Christiaan, voorzitter van het medisch tuchtcollege Curaçao een bijdrage aan de cursus.

Prof. Mr. Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht en als advocaat gespecialiseerd in juridische vraagstukken in de gezondheidszorg. Professor Hubben is o.a.voorzitter van de Raad van Toezicht van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis Tilburg en Raadsheer plv. Gerechtshof. Eerder is Professor Hubben werkzaam geweest als Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege. 

Dr. Dorry Boll, gynaecoloog-oncoloog in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Zij heeft een grote praktijkervaring als medisch specialist; vervult bestuurlijke functies binnen het ziekenhuis en is daarnaast nauw betrokken bij de ontwikkeling van landelijke richtlijnen op het gebied van de medische beroepsuitoefening. Zij is gepromoveerd op het onderwerp endometriumcarcinoom.

Vrijdag 20 maart 2020

From - To Subject Speakers
 

Relatie arts-patiënt bij onderzoek en behandeling (Geneeskundige behandelingsovereenkomst)

 
08:00 - 08:25 Registratie  
08:25 - 08:30  Opening  
08:30 - 08:50  Definitie geneeskundige behandelingsovereenkomst  
08:50 - 09:10  Reikwijdte, begrip handelingen op terrein der geneeskunst   
09:10 - 09:30  Informatie en toestemming. Uitzonderingen (“ernstig nadeel” “weloverwogen wens”)   
09:30 - 09:50  Medewerkingsplicht patiënt   
09:50 - 10:10  Centrale norm: goed hulpverlenerschap   
10:10 - 10:30  Coffee break  
10:30 - 10:50 Dossierplicht   
10:50 - 11:10 Inhoud dossier, werkaantekeningen, toevoegen verklaringen, bewaartermijn, vernietigingsrecht, recht op inzage en afschrift   
11:10 - 11:30 Beroepsgeheim en verschoningsrecht. Uitzonderingen (“rechtstreeks betrokken bij behandeling”, positie vertegenwoordiger), beroepsgeheim na overlijden   
11:30 - 11:50 Meldcode kindermishandeling   
11:50 - 12:10 Privacy    
12:10 - 12:30 Opzeggen behandelingsovereenkomst. Wanneer geoorloofd?  
12:30 - 13:30 Lunch break  
13:30 - 13:50 Centrale aansprakelijkheid ziekenhuis  
13:50 - 14:10 Positie minderjarigen (regime van “dubbele toestemming”’)  
14:10 - 14:30 Wilsonbekwamen (onbekwaam “ter zake”)   
14:50 Slot  

Zaterdag 21 maart 2020

From - To Subject Speakers
 

Kwaliteit van zorg en (tuchtrechtelijke) aansprakelijkheid)

 
08:00 - 08:30  Registratie  
08:30 - 08:50  Verschillende vormen van aansprakelijkheid: civielrechtelijk, strafrechtelijk, tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk (m.n. Inspectie Volksgezondheid)  
08:50 - 09:10 Centrale civielrechtelijke normen:” redelijk bekwaam en redelijk handelend arts “ en “Goed hulpverlenerschap  
09:10 - 09:30 Betekenis richtlijnen en protocollen (Protocol I en Protocol II arrest)  
09:30 - 09:50 Strafrechtelijke aansprakelijkheid   
09:50 - 10:10 Werking van het medisch tuchtrecht op Curaçao. Met bijdrage van mw. Mr. S. Christiaan, voorzitter Medisch Tuchtcollege Curaçao. Ingegaan wordt op de wettelijke regeling, de praktijk van het tuchtrecht (o.a. samenstelling van het college, het onderzoek van een klacht, inschakeling van deskundigen, toetsingsnorm) en enkele belangrijke uitspraken   
10:10 - 10:30  Coffee break  
10:30 - 10:50 Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid: enkele ontwikkelingen in Nederland   
10:50 - 11:10 Samenwerking en toedeling van verantwoordelijkheid. Handreiking KNMG Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg.   
11:10 - 11:30 Veranderende verhoudingen binnen het ziekenhuis. Gevolgen voor toelatingsovereenkomst, medische staf en vakgroep. Recente ervaringen ziekenhuis Aruba (mmv de heer E. Cilié)   
11:30 - 11:50 Regeling interne verantwoordelijkheid door vakgroep/maatschap.    
11:50 - 12:10 Regeling toetsing in geval van disfunctioneren   
12:10 - 12:30 Positie arts-directeur/bestuurder   
12:30 - 13:30 Lunch break  
13:30 - 13:50 Opnemen van gesprekken door patiënten   
13:50 - 14:10 Videoregistratie in het ziekenhuis, m.n. op de operatiekamer   
14:10 - 14:30 Artsen en social media  
14:30 Slot  

Accreditatie CAN:   Pending
Accreditatie GAIA: 
Pending

 

 

Speakers

  • Dr. Dorry Boll - gynaecoloog-oncoloog

    Dr. Dorry Boll - gynaecoloog-oncoloog

    Dr. Dorry Boll, gynaecoloog-oncoloog in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Zij heeft een grote praktijkervaring als medisch specialist; vervult bestuurlijke functies binnen het ziekenhuis en is daarnaast nauw betrokken bij de ontwikkeling van landelijke richtlijnen op het gebied van de medische beroepsuitoefening. Zij is gepromoveerd op het onderwerp endometriumcarcinoom.

  • Prof. Mr. Joep Hubben - hoogleraar gezondheidsrecht

    Prof. Mr. Joep Hubben - hoogleraar gezondheidsrecht

    Hoogleraar gezondheidsrecht en als advocaat gespecialiseerd in juridische vraagstukken in de gezondheidszorg. Professor Hubben is o.a.voorzitter van de Raad van Toezicht van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis Tilburg en Raadsheer plv. Gerechtshof. Eerder is Professor Hubben werkzaam geweest als Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege. 

x